V listopadu  zdravě:
středa 2.11.: Halloween v MŠ i DS- prosíme, aby děti přišly převlečeni v maskách
 
od 31.10. - 18.11. projekty na téma Zdraví všemi smysly (pro děti z MŠ a DS)
od 21.11. - 2.12. projekt Moje rodina (pro děti z MŠ) - kdo nepřinesl rodinnou fotku v loňském roce, ať přinese v tomto týdnu a 30.11. prosíme, aby každé dítě si doneslo svou jednu nejoblíbenější hračku.
 
Od září v mateřské škole začal dlouhodobý projekt "S krtečkem" a od listopadu odstartuje projekt "Lidé okolo nás" pod vedením paní učitelky Syrovátkové. Více se o projektech dozvíte ve školce nebo brzy na webových stránkách mateřské školy.
 
ZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY A DĚTSKÉ SKUPINY O VÁNOCÍCH:
V letošním roce bude mateřská škola a dětská skupina uzavřena od 19.12.2022 do 1.1.2023.

Milí rodiče,
v říjnu nás čekají tyto aktivity:

3.–7.10.: Jablíčkobraní – prosíme přinést nějakou pochoutku z jablek - akce pro děti z MŠ i DS
10.–14.10.: Drakiáda – výroba a pouštění draka (dle počasí) - akce pro děti z MŠ i DS
17.–21.10.: podzimní tvoření – malování s listy a podzimními plody - akce pro všechny děti

pátek 21.10. od 9. hodin návštěva německých kamarádů u nás a společný program - akce pouze pro děti z MŠ

Dále je každý čtvrtek v MŠ výuka německého jazyka s paní učitelkou Ivetou Podrazilovou od 8.30 do 9.30 a od října každé pondělí v odpoledním výukovém bloku buď s paní učitelkou Ivetou pro děti, co mají již alespoň jeden rok němčiny za sebou, nebo jednou za dva týdny s paní učitelkou Janou Lacmanovou opakování.

Milí rodiče,
v květnu nás čekají tyto akce:

Projektový týden: Dopravní výchova - bezpečnost a orientace v silničním provozu (semafor, přechod pro chodce, dopravní značky)
Celý měsíc: Projekt: Život v trávě - malba včely, berušky šneka... výroba hmyzího domečku a další:-)
 
Výuka německého jazyka i nadále probíhá pro děti z mateřské školy pondělky a čtvrtky.

Milí rodiče, v červenci nás čekají tyto akce:

 
pátek 1.7.: rozloučení se školním rokem, s předškoláky a společné opékaní buřtů od 16 hodin. Akce pro děti z MŠ i DS.
 
čtvrtek 7.7: společný výlet s kamarády z Německa do IQ PARKU v Liberci. Sraz ve školce v 8:00. S sebou lahev s pitím, svačiny a oběd budou mít děti ve školce. Akce pouze pro děti z MŠ. Vstupné se hradí z projektu.
 
úterý 19.7.: společný výlet s kamarády z Německa do Žitavy do Tierparku. Odjez ze školky v 8.15. Svačinu děti od nás dostanou na cestu. S sebou: lahev s pitím a cestovní pas odevzdáte paní učitelce. Předpokládaný návrat bude ve 12.30, oběd budou mít děti později ve školce. Akce je hrazena z projektu Šablony III a bude pro děti z mateřské školy.

Stanoven dne: 26.5.2022 od 14.00 – 16.30 hod

 Stanovení podmínek a kritérií pro podávání žádosti o přijetí k předškolnímu

vzdělávání v Mateřské škole DOMINO s.r.o., Proletářská 115, Liberec 23,

pro školní rok 2022 / 2023

Kritéria zápisu:

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2022/2023

  • Věk dítěte – počítáno k 31.8.2022
  • Sourozenec – sourozenec navštěvuje mateřskou školu

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanovenému očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Veškeré skutečnosti, které mají být zohledněny v rámci správního řízení při stanovení pořadí pro přijetí dítěte do mateřské školy, je třeba řediteli mateřské školy doložit tak, aby je mohl mít za prokázané.

V souladu se školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy ředitel mateřské školy.

Zápisu se mohou zúčastnit i rodiče dětské skupiny, není povinné, případně si mohou domluvit jiný termín přihlášení dítěte a návštěvy DS.