1. 6. Den dětí (DS i MŠ)
12. 6. Projekt lidé kolem nás (pouze MŠ)
21. 6. Výlet do zoo (pouze MŠ)
29. 6. Besídka 

Děti z MŠ sraz v 16:15 ve třídě Sluníček -> proběhne besídka a následné přesunutí na zahradu a opékání buřtů

Děti z DS sraz v 16:30 na zahradě MŠ -> proběhne opékání buřtů. S sebou si prosím přineste buřty a pečivo.
Prosíme rodiče, aby děti byly namazané opalovacím krémem již ráno. Na odpoledne děti samozřejmě namažeme. Prosíme tedy, abyste dětem přinesli krém na opalování. Pokud chcete, můžete donést také repelent.

Děkujeme

Pondělí 3.4.: Den Naruby - akce pro děti z MŠ i DS
Úterý 11.4.: Velikonoční zajíček ve školce - akce pro děti z MŠ i DS
Středa 19.4.: návštěva Krajské vědecké knihovny v Liberci - akce pro děti pouze z mateřské školy
Pátek 21.4.: Den Země - pro děti z mateřské školy
Pondělí 24.4.: Projekt Lidé okolo nás - akce mateřské školy
Pátek 28.4.: návštěva německých kamarádů u nás ve školce - akce pro děti z MŠ
 
Náhradní termíny výuk německého jazyka s paní učitelkou Ivetou Podrazilovou proběhnou:
ÚTERÝ 18.4.
ÚTERÝ 25.4.
ÚTERÝ 2.5.
STŘEDA 10.5.
ÚTERÝ 16.5.

Od ČTVRTEK 25.5. už opět stejně čtvrtky a pondělí jednou za 14 dní němčina pro pokročilé děti.

Březen - voláme jaro 
 
pátek 3. 3. – Den divoké přírody, pouze pro děti z MŠ
 
úterý 7. 3. – Školkový bál - prosíme rodiče, aby donesli malé občerstvení, akce pro děti z DS i MŠ
 
pátek 10. 3. – Od 9.00 návštěva německých kamarádů v naší mateřské škole a společný dopolední program - akce pro děti z MŠ
 
úterý 21. 3. – Světový den poezie - recitační soutěž - pouze pro děti z MŠ
 
pondělí 27. 3. – Projekt lidé okolo nás -  Den kultury s klienty - projekt MŠ

Stanoven dne: 18.5.2023 od 14.30 – 17.00 hod

Stanovení podmínek a kritérií pro podávání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole DOMINO s.r.o., Proletářská 115, Liberec 23, pro školní rok 2023 / 2024

Kritéria zápisu:

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2023/2024

  • Věk dítěte – počítáno k 31.8.2023
  • Sourozenec – sourozenec navštěvuje mateřskou školu

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanovenému očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Veškeré skutečnosti, které mají být zohledněny v rámci správního řízení při stanovení pořadí pro přijetí dítěte do mateřské školy, je třeba řediteli mateřské školy doložit tak, aby je mohl mít za prokázané.

V souladu se školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy ředitel mateřské školy.

Zápisu se mohou zúčastnit i rodiče dětské skupiny, není povinné, případně si mohou domluvit jiný termín přihlášení dítěte a návštěvy DS.

Milí rodiče,
v únoru nás čekají tyto společné akce: 

čtvrtek 2.2.:  beseda o zvířatech v lese - akce pro děti z MŠ
 
pondělí 13.2.: Den rádia - akce pro děti z MŠ
 
úterý 21.2.: Karneval pro děti z DS i MŠ - kostýmy sebou
 
pondělí 27.2.: Projekt Lidé okolo nás - pro děti z MŠ
 
Od února se opět pravidelně rozeběhne výuka německého jazyka - čtvrtky rána s paní učitelkou Podrazilovou a pondělky odpoledne pro pokročilé děti z MŠ jednou za 14 dní.