pondělí 6.12.
Mikuláš. Akce je pro pro děti z MŠ i DS společná

čtvrtek 9.12.
společné vyrábění dětí a rodičů - vánoční dílničky pro děti z dětské skupiny. od 16 hodin

čtvrtek 16.12.
vánoční besídka pro rodiče dětí z MŠ + společné tvoření - akce pro děti a rodiče z mateřské školy od 16 hodin

pátek 17.12.
společná besídka pro děti a rozbalování dárků - akce pro děti z MŠ i DS

Na akce 9.,16. i 17. prosince
budeme rádi, když každý přinese malou ochutnávku cukroví nebo malé občerstvení.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci mohou být akce odloženy případně zrušeny.
I nadále probíhá výuka německého jazyka pro děti z MŠ pondělí a čtvrtek.

děkujeme za spolupráci
za MŠ i DS 

Noemi Rucká

Úterý 2.11: společné ,,dýňování“ – dopolední program pro děti z mateřské školy i dětské skupiny

Úterý 23.11.: divadlo v Lidových sadech – představení Kufřík – začátek od 9:00, odchod ze školky v 8.15, prosíme o včasný příchod dětí a vhodné oblečení do divadla. Vstupné 70 Kč.

  • Akce pouze pro děti z MŠ

 

Projektové dny: pro děti z mateřské školy

Týden 1. – 5.11 ,,Naše smysly a tělo“

Týden 22. – 28.11 ,,Naše rodina“ – s sebou prosíme přinést fotografii rodiny

Dále pokračujeme ve výuce německého jazyka v MŠ pondělí 14.30 – 15.30 a čtvrtky 8.30 – 9.30. Návštěvu německých kamarádů upřesníme.

Milí rodiče, dle provozního a školního řádu jsou vánoční prázdniny jediným obdobím, kdy MŠ i DS uzavíráme, letos budeme zavírat od pondělí 20.12.2021 a znovu se sejdeme všichni v lednu v pondělí 3.1.2022!

Milí rodiče,

v červnu nás čekají tyto akce:

V úterý 1.6. od 9 hodin proběhne v areálu školky ,, Den dětí". Pro děti jsou připraveny soutěže, hry a odměny. Akce je pro obě organizace společná.

Ve středu 23. 6. od 16 hodin se uskuteční besídka pro rodiče. Děti si pro vás spolu s paní učitelkami připravily básničky, písničky, uvidíte také ukázku výuky německého jazyka a mnoho dalšího. Součástí besídky bude malé pohoštění. Akce je připravena pro děti a rodiče mateřské školy.

Připomínáme všem, že mateřská škola i dětská skupina fungují celé prázdniny (což většina rodičů vítá) a paušální platby se platí i v červenci a srpnu. Vzhledem ke konci školního roku prosíme o vyplnění formuláře, který ve školce dostanete, zda vaše dítě bude pokračovat v mateřské škole či dětské skupině i příští školní rok. Vzhledem k omezené kapacitě musíme znát počet volných míst.
V případě zájmu přestupu z DS do MŠ mě prosím kontaktujte.
Stravné za březen a duben bylo všem řádně vráceno, další vyúčtování uděláme za květen a červen všem začátkem července a za červenec a srpen začátkem září stejně jako loňský rok.
V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.


Noemi Rucká
Mateřská škola DOMINO s.r.o. a Domino Doubí z.s.
tel. 733 719 083

Milí rodiče,
v říjnu nás čekají tyto akce:

Ve středu 6.10. - akce pro MŠ i DS
-výroba draka 

Ve dnech 12-13.10 dle počasí pouštění draka ( můžete si donést vlastního) nebo děti použijí co si vyrobily ze dne 6.10 ( prosíme vhodné oblečení na louku a delší pobyt venku!!) - akce pro MŠ i DS

V pátek 15.10  nás na celé dopoledne přijedou navštívit kamarádi z německé školky - akce pouze pro děti z mateřské školy

V úterý 19.10. jablíčkový den - akce pro MŠ i DS

prosíme, aby každé dítě doneslo nějakou pochoutku z jablek ( štrúdl, jablečný mošt cokoliv)

Ve dnech 26-27.10. - akce pro MŠ i DS

- nás čeká velké podzimní vyrábění

V pátek 29.10  nás na celé dopoledne přijedou navštívit kamarádi z německé školky - akce  pouze pro děti z mateřské školy

Dále pokračuje i během října výuka německého pro děti z mateřské školy každý čtvrtek od 8.30 - 9.30 s paní učitelkou Ivetou Podrazilovou a každé pondělí od 14.30 -15.30 s paní učitelkou Janou Lacmanovou nebo Ivetou Podrazilovou. Německý jazyk se nadále opakuje i během týdne v mateřské škole. Ukázkové hodiny jsou k dispozici rodičům.

Vyhlašujeme soutěž, kde se můžete zapojit a doma vyrobit podzimního skřítka. Na koci října uděláme vyhlášení a výherci budou odměněni.

Prosíme, kdo má přebytečné dýně, kaštany či jiné plody podzimu budeme rádi, když nám je přinesete.


Noemi Rucká
Mateřská škola DOMINO s.r.o. a Domino Doubí z.s.
tel. 733 719 083

Stanoven dne: 27. 5. 2021 od 15.00 – 17.00 hod

Stanovení podmínek a kritérií pro podávání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole DOMINO s.r.o., Proletářská 115, Liberec 23, pro školní rok 2021 / 2022

Kritéria zápisu:

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2021/2022

  • Věk dítěte – počítáno k 31.8.2021
  • Sourozenec – sourozenec navštěvuje mateřskou školu

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanovenému očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Veškeré skutečnosti, které mají být zohledněny v rámci správního řízení při stanovení pořadí pro přijetí dítěte do mateřské školy, je třeba řediteli mateřské školy doložit tak, aby je mohl mít za prokázané.

V souladu se školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy ředitel mateřské školy.

Zápisu se mohou zúčastnit i rodiče dětské skupiny, není povinné, případně si mohou domluvit jiný termín přihlášení dítěte a návštěvy DS.