Školka Liberec

dětská skupinaVážení rodiče,
dětská skupina i mateřská škola fungují bez omezení. I nadále trvají zavedená opatření:
1. Do MŠ i DS budou přijímány pouze děti zcela zdravé, bez evidentních příznaků virózy (rýma, kašel, teplota…).
2. Rodiče při příchodu do MŠ a DS jednou týdně podepíší čestné prohlášení, že jsou děti zdravé a hygienik ani ošetřující lékař jim nenařídil karanténní opatření.
3. Rodiče při vstupu do prostoru MŠ i DS musí nosit roušku.
4. Před vstupem do třídy si každé dítě řádně omyje ruce mýdlem.
5. Zákaz nošení vlastních hraček a plyšáků z domova.
6. Děti a zaměstnanci v budově školky nemusí nosit roušku.
7. Dodržování ostatních pravidel pro zaměstnance MŠ i DS je v souladu s nařízením Krajského úřadu Libereckého kraje.
8. Proškolení zaměstnanců ohledně prevence šíření koronaviru a používání ochranných porstředků a pomůcek.

Děkujeme
kolektiv MŠ a DS
všem přejeme pevné zdraví

O nás

Dětská skupina DOMINO registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015831

Dětská skupina DOMINO je forma rodinné péče o děti předškolního věku, která spočívá v pravidelné péči o děti ve věku od 1 roku do 3 let, a to v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte. Služba nezajišťuje vzdělávání dítěte jako v mateřské škole, ale poskytuje výchovnou péči zaměřenou na rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku. Cílem podpory je zvýšit zaměstnanost rodičů dětí předškolního věku. Pracujeme s malým počtem dětí, a to nám umožňuje individuální přístup k dětem a zaručuje optimální rozvoj jejich dovedností. O děti se starají empatické a kvalifikované "chůvy" s několikaletými zkušenostmi. Vytváříme pro děti klidné rodinné prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně a spokojeně. Zaměřujeme se na to, aby se děti navzájem respektovaly a pomáhaly si.

Základní informace o dětských skupinách
• Služba je určena pro děti již od jednoho roku.
• Dětské skupiny poskytují péči v menších skupinkách dětí a mohou vycházet vstříc individuálním potřebám dětí.
• Pro Vaše děti je poskytovatelem zpracován plán výchovy a péče.
• Pečující osoby mají stanovené široké spektrum odborného vzdělání z oblasti sociální, zdravotní a pedagogické.
• Dětské skupiny fungují na neziskové bázi.
• Za každé dítě navštěvující dětskou skupinu si můžete uplatnit slevu na dani ve výši maximálně minimální mzdy za rok.

Služba je poskytována na základě zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů,ve znění novely zákona č. 127/2015 Sb., který nabyl účinnosti dne 29. 11. 2014.

Zákon upravuje:
• podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině a
• podmínky pro získání oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Aktuality

Milí rodiče, od 1.6. se mateřská škola i dětská skupina vrací do běžného provozu od 6.30 - 16.30, opatření, která byla zavedena a o kterých jsme Vás informovali, stále trvají.

Milí rodiče,
v únoru jsme pro Vás připravili další aktivity.

Středa 10.2.: 
Čeká nás společná výroba masek a příprava na dětský karneval, který uskutečníme hned v dalším týdnu 

Středa 17.2.: ...

Milí rodiče,
v lednu pokračujeme ve stejném režimu a aktivitách jako v loňském roce včetně stejných opatření z hlediska coronavirové situace. Nadále v mateřské škole probíhá výuka německého jazyka a to úterý a čtvrtek a projekt Jóga dětem.

Další akce v lednu, které plánujeme:...

Milí rodiče,
v prosinci nás čekají níže uvedené akce a připomínáme, že mateřská škola i dětská skupina fungují do 18.12.2020 a opět otevřeme v pondělí 4.1.2021.

čtvrtek 10.12. od 15.30
vánoční dílničky pro děti a rodiče 
Účast

...

Fotografie ze všech akci MŠ a DS jsou na facebooku pod Mateřská škola DOMINO.

Ke stažení

Kontakty

Adresa školky:

DOMINO DOUBÍ z.s.,
Proletářská 115, Liberec 23.

Tel.: +420 775 401 517
email: domino.doubi@seznam.cz

Fakturační údaje:

DOMINO DOUBÍ z.s.,
Mšenská 3925/12,
Mšeno nad Nisou  466 04

IČO: 06357792

Otevírací doba zařízení:

Pondělí až pátek
od 6.30 do 16.30 hodin