Školka Liberec

dětská skupinahttps://www.skolanadlani.cz/messages/view/1247836/81029

Vážení rodiče,
Vláda České republiky usnesením číslo 194 ze dne 12. března 2020 vyhlásila na území České republiky nouzový stav. Již od 10. března 2020 byla zakázána fyzická přítomnost žáků a studentů na vzdělávání ve školách a školských zařízeních.

Tento zákaz se netýkal mateřských škol, které tak mohly nadále poskytovat vzdělávání. Jejich provoz se řídí příslušnými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška).

Došlo-li k uzavření mateřské školy, měl v souladu s vyhláškou o omezení nebo přerušení provozu mateřské školy rozhodnout její ředitel po projednání se zřizovatelem, a současně stanovit také rozsah omezení nebo přerušení provozu. O omezení nebo přerušení provozu nebyl oprávněn rozhodnout zřizovatel.

Stejný postup platí také pro případ rozhodnutí o ukončení omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. To znamená, že i v případě, že o omezení nebo přerušení provozu bylo rozhodnuto zřizovatelem, rozhoduje o ukončení omezení a přerušení provozu ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem.

Naše mateřská škola a dětská skupina nepřerušila v souvislosti  s šířením onemocnění COVID-19 provoz, pouze omezila, a vzhledem k postupnému návratu do plného provozu MŠ DOMINO a dětské skupiny Domino Doubí přijímáme i nadále tato opatření:

1. Omezení provozu MŠ a DS vzhledem k neplnému počtu dětí a personálu bude provozní dobou, a to od 7.00 - 16. hodin až do odvolání.
2. Do MŠ i DS budou přijímány pouze děti zcela zdravé. bez evidentních příznaků virózy (rýma, kašel, teplota...).
3. Rodiče při příchodu do MŠ a DS podepíší každý den čestné prohlášení, že jsou děti zcela zdravé a hygienik ani ošetřující lékař jim nenařídil karanténní opatření
4. Zákaz  vstupu rodičů do pobytových prostor školky
5. V šatně je umístěna dezinfekce na ruce, při vstupu do MŠ a DS každý použije dezinfekční přípravek
6. Zákaz nošení vlastních hraček z domova
7. denně po ukončení provozu pravidelná dezinfekce hraček v MŠ i DS a budovy školky
8. proškolení  zaměstnanců ohledně prevence šíření koronaviru a používání ochranných porstředků a pomůcek
9. děti a zaměstnanci v budově školky nemusí nosit roušku, ale žádáme, aby každé dítě mělo roušku pověšenou na krku v případě procházky a pobytu venku. Rodiče při příchodu a odchodu roušku musí mít.
10. dodržování ostatních pravidel pro zaměstnance MŠ i DS je v souladu s nařízením Krajského úřadu Libereckho kraje.

Za MŠ DOMINO a Domino Doubí z.s.
Noemi Rucká

O nás

Dětská skupina DOMINO registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015831

Dětská skupina DOMINO je forma rodinné péče o děti předškolního věku, která spočívá v pravidelné péči o děti ve věku od 1 roku do 3 let, a to v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte. Služba nezajišťuje vzdělávání dítěte jako v mateřské škole, ale poskytuje výchovnou péči zaměřenou na rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku. Cílem podpory je zvýšit zaměstnanost rodičů dětí předškolního věku. Pracujeme s malým počtem dětí, a to nám umožňuje individuální přístup k dětem a zaručuje optimální rozvoj jejich dovedností. O děti se starají empatické a kvalifikované "chůvy" s několikaletými zkušenostmi. Vytváříme pro děti klidné rodinné prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně a spokojeně. Zaměřujeme se na to, aby se děti navzájem respektovaly a pomáhaly si.

Základní informace o dětských skupinách
• Služba je určena pro děti již od jednoho roku.
• Dětské skupiny poskytují péči v menších skupinkách dětí a mohou vycházet vstříc individuálním potřebám dětí.
• Pro Vaše děti je poskytovatelem zpracován plán výchovy a péče.
• Pečující osoby mají stanovené široké spektrum odborného vzdělání z oblasti sociální, zdravotní a pedagogické.
• Dětské skupiny fungují na neziskové bázi.
• Za každé dítě navštěvující dětskou skupinu si můžete uplatnit slevu na dani ve výši maximálně minimální mzdy za rok.

Služba je poskytována na základě zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů,ve znění novely zákona č. 127/2015 Sb., který nabyl účinnosti dne 29. 11. 2014.

Zákon upravuje:
• podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině a
• podmínky pro získání oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Aktuality

Milí rodiče, od 1.6. se mateřská škola i dětská skupina vrací do běžného provozu od 6.30 - 16.30, opatření, která byla zavedena a o kterých jsme Vás informovali, stále trvají.

Středa 18.11.: 

Pohádkový den - pro děti jsou pripravené hry a soutěže, prosíme, aby přišly všechny děti v kostýmech pohádkových postav a společně budeme hádat, kdo je z jaké pohádky... Akce je pro děti z MŠ i DS.

děkujeme za

...

Středa 4.11.:  

Společné ,,Dýňování", s dětmi si společně nazdobíme a vydlabeme dýně. Akce je pro pro děti z MŠ i DS společná.

děkujeme za spolupráci
za MŠ i DS
Noemi Rucká

I nadále probíhá výuka německého jazyka pro děti z MŠ v úterý a jednou za 14 dní ve čtvrtek s paní učitelkou Ivetou a Katkou a projekt Jóga s dětmi s paní učitelkou Lídou.

Jako každý rok zavíráme školku v době vánočních prázdnin, pro nás jediné období, kdy MŠ i DS nejsou v provozu vzhledem k tomu že fungujeme celé letní

...

Fotografie ze všech akci MŠ a DS jsou na facebooku pod Mateřská škola DOMINO.

Ke stažení

Kontakty

Adresa školky:

DOMINO DOUBÍ z.s.,
Proletářská 115, Liberec 23.

Tel.: +420 775 401 517
email: domino.doubi@seznam.cz

Fakturační údaje:

DOMINO DOUBÍ z.s.,
Mšenská 3925/12,
Mšeno nad Nisou  466 04

IČO: 06357792

Otevírací doba zařízení:

Pondělí až pátek
od 6.30 do 16.30 hodin