Milí rodiče,

vzhledem k postupnému návratu plného provozu MŠ a DS budou i pravidelné aktivity jako je němčina a další projekty, které s dětmi děláme, znovu obnoveny od posledního týdne v květnu do konce června.

Zápis do MŠ a DS je stanoven na 18.6.2020

děkuji

Noemi Rucká

MŠ DOMINO a Domino Doubí

Stanoven dne: 18.6.2020 od 14.00 – 16.30 hod

Stanovení podmínek a kritérií pro podávání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole DOMINO s.r.o., Proletářská 115, Liberec 23, pro školní rok 2020 / 2021

Kritéria zápisu:

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2020/2021

  • Věk dítěte – počítáno k 31.8.2020
  • Sourozenec – sourozenec navštěvuje mateřskou školu

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanovenému očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Veškeré skutečnosti, které mají být zohledněny v rámci správního řízení při stanovení pořadí pro přijetí dítěte do mateřské školy, je třeba řediteli mateřské školy doložit tak, aby je mohl mít za prokázané.
V souladu se školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy ředitel mateřské školy.
Zápisu se mohou zúčastnit i rodiče dětské skupiny, není povinné, případně si mohou domluvit jiný termín přihlášení dítěte a návštěvy DS.

Úterý 10. 3. od 15.30 hod.
Akce je určena pro rodiče a děti z mateřské školy, ale kdo se bude chtít přidat i z dětské skupiny, jste vítáni.

Středa 18. 3. dopoledne
Prosíme, aby děti měly s sebou baťůžky. Akce je určena všem dětem.

Chceme vám představit nový projekt jóga pro děti, který bude mít na starosti paní učitelka Lída a bude k dispozici k nahlédnutí v šatně na nástěnce.

více o projektu