2. 4. Velikonoční zajíček v zahradě MŠ i DS 

22. 4. den Země  MŠ

30. 4. čarodějnice MŠ i DS

Dle počasí sadba květin, zeleniny atd.

Dobrovolný úkol na duben – život v trávě 

Přejeme všem krásné Velikonoční svátky